Saturday, April 19, 2014

tegur menegur..


Tiga faktor yang digariskan oleh Islam boleh menjayakan sesuatu teguran itu ialah:

1. tidak merendahkan ego orang yang ditegur;
2. mencari waktu yang tepat; dan
3. memahami kedudukan orang yang ditegur.

tidak salah kita menegur kawan kita...jika betul dia salah..tapi adalah digalakkan untuk melihat keadaan, masa dan jenis orangnya camana

No comments: